Wyszukiwarka

Shimano Mydło Rowerowe koncentrat - 1000ml

Cena:40.00
Kod:SH-MYD-1
Do koszyka - +

Shimano Concentrated Bike Wash - mydło rowerowe - 100 ml

 

Nazwa: preparat do czyszczenia roweru.

Funkcja: łagodnie usuwa (zaschnięty) brud. Bezpieczny dla gumy, metalu i plastiku.

Zastosowanie: cały rower. Stężenie 1:10.

 

 

UWAGA:

Pine Oil działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania płynu. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. 

 

Dyrektywa (WE) nr 648/2004  dotycząca detergentów / Oznakowanie dotyczące zawartości 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL<5%