Wyszukiwarka

Alivio Sport Gym smar do bieżni - 400ml

Cena:20.00
Kod:AV-GM-400
Do koszyka - +

Alivio Sport GYM 400 ml

 

Alivio Sport GYM to profesjonalny, bezbarwny i bezwonny smar do bieżni na bazie silikonu do najbardziej niedostępnych miejsc. Posiada wysokie właściwości izolacyjne, zapobiega wyładowaniom elektrycznym oraz efektywnie zabezpiecza przed wilgocią. Znacząco zwiększa czas eksploatacji i wydajności sprzętu. Zmniejsza tarcie i nie skleja pasa z blatem bieżni. Zapobiega skrzypieniu elementów, chroni blat przed wytarciem. 

 

Sposób użycia:

 

-wyłączyć zasilanie,

- oczyścić powierzchnię blatu,

- rozpylić równocześnie na blat pod pasem biegowym,

- włączyć zasilanie.

 

 

Niebezpieczeństwo: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć. Nie wywoływać wymiotów. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 ST.C / 122F.